Onze verbintenissen

Wij danken u voor uw trouw. Elke bestelling die u doet, draagt inderdaad bij tot de steun aan de billijke handel en de biologische landbouw. Kamilou gelooft vast dat onze gezondheid het meest gebaat is met de ‘geneesmiddelen’ die op ons bord te vinden zijn. Ook willen wij ons steentje bijdragen tot de uitbouw van een handel die billijker is. Daarom besliste Kamilou om zijn passie voor de keuken aan te wenden voor een aanbod van verantwoordelijke snacks. Wij willen alternatieven voorstellen om gezond en evenwichtig te consumeren, op basis van milieuvriendelijke kwaliteitsingrediënten, om u zachtgeprijsde, huisgemaakte bereidingen te kunnen aanbieden.

Wie naar Kamilou komt, helpt ons ook om onze verbintenissen na te leven, namelijk :

Biologische en duurzame voeding :

Wij spannen ons verder in om u zoveel mogelijk producten aan te bieden die zorg dragen voor het milieu.

Slow Food en de Week van de Smaak

Bovendien werkt Kamilou mee aan de Slow Food beweging (http://www.proefbrussel.be) en biedt u een menu op maat in het kader van de Week van de Smaak. Zo heeft Kamilou er zich toe verbonden om de aankoopgids van de beweging te volgen. De Slow Food beweging staat gezonde, schone en eerlijke voeding voor. Het devies van de beweging is dat wat wij eten lekker moet smaken en geproduceerd moet worden zonder enige schade voor het milieu, de diersoorten of onze gezondheid. Ook moeten de voedingsproducenten een billijke compensatie krijgen voor hun werk.

RABAD (Netwerk van Brusselse Actoren voor Duurzame Voeding)

Kamilou is lid van RABAD (www.rabad.be) en werkt in die hoedanigheid mee aan de promotie van duurzame voeding, met het veertigtal andere organisaties die lid zijn (landbouwers, distributeurs en NGO’s).

Een sociaal geëngageerde onderneming

Kamilou werkt mee aan een aanpak van sociale economie. Dat wil zeggen dat wij langdurig werkzoekenden een kans geven om een horecaberoep aan te leren (opdienen, keuken, …), om zo hun herinschakeling op de arbeidsmarkt te bevorderen. Wij doen ook geregeld een beroep op de lokale missie van Elsene, die ons helpt bij het zoeken naar personeel en stagiairs.

In 2010 werkten we trouwens mee aan het project "Emergence XL" in Elsene. Dit project was bedoeld om jonge Elsenaars maatschappelijk en professioneel te herinschakelen. In dat kader leidden we enkele maanden lang twee stagiairs op in het restaurantwerk.

Een milieuverantwoordelijke onderneming :

Wij beperken het verpakkingsafval tot een minimum :

  • Melk wordt op verzoek en in herbruikbare recipiënten geserveerd, eerder dan als individueel melkje.
  • Wij verkopen onze dranken liever in flessen van recycleerbaar glas dan in aluminium blikjes.
  • De broodjes die in grote hoeveelheden worden besteld en te leveren zijn, worden op herbruikbare schotels geserveerd.
  • Wij maakte de keuzen om te werken met biologisch afbreekbare en recycleerbare recipiënten om mee te nemen.

Uiteraard sorteren wij ons afval. Maar we composteren het ook maximaal. Heel ons team kreeg trouwens een opleiding in recycleren en composteren, die gegeven werd door de eco-consulente van "Mundo-B". Om u een idee te geven: het cafetaria van ‘Mundo B’ alleen al composteert meer dan 30kg composteerbaar afval in minder dan drie dagen.

Bovendien gebruiken we, als we kunnen, milieuvriendelijke onderhoudsproducten.